Ανοξείδωτοι Λιποσυλλέκτες BLÜCHER

Aνοξείδωτοι Λιποσυλλέκτες BLÜCHER

Εφαρμογές
• Για λύματα από νεροχύτες, πλυντήρια πιάτων, κλπ

• Διαχωρίζει το λίπος / λάδι, ενώ το νερό φεύγει από την αποχέτευση.
• Τα λιποδιασπαστικά βιολογικά προϊόντα μετατρέπουν το λίπος σε ακίνδυνα υγρά, τα οποία μαζί με τα λύματα φεύγουν προς την αποχέτευση.
• Δεν απαιτείται άδειασμα του λιποσυλλέκτη BLUCHER ,παρά μόνο σε περίπτωση που υπολλείματα απο στερεά σωματίδια τροφών συσωρευθούν  ενδείκνυται  η απομάκρυνση της δημιουργηθείσας μάζας.

 Κατάλογος γιά Βιολογικούς Λιποσυλλέκτες BLUCHER blucher_grease_separator1.pdf

• Οι εξωτερικοί εμφανείς λιποσυλλέκτες έχουν μια λεία εμφανή επικάλυψη από λαμαρίνα, με ρυθμιζόμενα πόδια. Αυτοί που βρίσκονται κάτω από το δάπεδο, φέρουν  αντιολισθητική επιφάνεια
• Εκτός από την τυποποιημένη παραγωγή, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μονάδων, για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.

 

Aνοξείδωτοι Λιποσυλλέκτες BLÜCHER

Δραστικός έλεγχος του λίπους
Ο λιποσυλλέκτης BLUCHER, είναι μια μοντέρνα εξέλιξη των παραδοσιακών λιποπαγιδών, οι οποίοι ήθελαν άδειασμα τουλάχιστον μια φορά ημερησίως. Η θεωρία πίσω από τον λιποσυλλέκτη BLUCHER είναι ότι πρέπει να ενεργεί σαν μέσο διασπάσεως του λίπους με την επέμβαση των λιποδιασπαστικών προϊόντων, είτε σε υγρή μορφή LDM (Liquid Digestion Media) ή σε μορφή σκόνης PDM (Power Digestion Media). Τα προϊόντα είναι βιολογικά και εισάγονται στον λιποσυλλέκτη με το χέρι, ή αυτόματα.
BLUCHER Λιποσυλλέκτης

 

 

 

 

Πως λειτουγεί ο λιποσυλλέκτης
Υπάρχουν τρία στάδια, στην διαδικασία λειτουργείας του λιποσυλλέκτη.
 
Διαχωρισμός
- Τα λύματα από τον νεροχύτη, το πλυντήριο πιάτων κλπ, μπαίνουν στον λιποσυλλέκτη όπου μια σειρά από χωρίσματα κατακρατούν το λίπος και το λάδι. Αυτά παρα- μένουν μέσα στον λιποσυλλέκτη, ενώ το νερό φεύγει προς την αποχέτευση.
 
Αφομοίωση
- Τα βιολογικά μέσα λιποδιάσπασης τροφοδοτούνται στον λιποσυλλέκτη, τα οποία μετατρέπουν τα λίπη σε ακίνδυνα αφομοιωμένα προϊόντα. Αυτή η διαδικασία ελαττώνει την ανάγκη για συχνό άδεισμα της μονάδας, ενώ η συντήρηση περιορίζεται μόνο στην αφαίρεση της μάζας των στερεών σωματιδίων τροφών.
 
Τα ακίνδυνα λιποδιασπαστικά προϊόντα μεταφέρονται εκτός, δια μέσω των λυμάτων τα οποία διέρχονται του λιποσυλλέκτη.
 

Aνοξείδωτοι Λιποσυλλέκτες BLÜCHER

 

Συντήρηση λιποσυλλέκτη
- Για τον εναρμονισμό με τις υγειονομικές οδηγίες, ο λιποσυλλέκτης θα πρέπει περιοδικά να συντηρείται και να καθαρίζεται. Συχνή συντήρηση διασφαλίζει την ελεύθερη ροη και ένα άοσμο σύστημα.

Brand: